تمامی دامنه های فروشی

دامنه های زیر به فروش میرسند، در صورت نیاز با ما تماس بگیرید

 

ayaa.ir

آیا!

 

 

shaam.ir

شام!

 

mobatic.ir

موباتیک – اسم خاص مناسب برای ارائه انواع خدمات موبایل با قابلیت برند شدن

 

movido.ir

موویدو – مناسب برای سایت های به اشتراک گذاری فیلم و یا هرگونه فعالیت مرتبط با فیلم و ویدئو با قابلیت برند شدن

 

abrineh.ir

ابرینه – اسم خاص مناسب برای تولیدی های مبل و یا …

 

anio.ir

anyo.ir

آنیو – با دو املای متفاوت لاتین – اسم خاص

 

apimo.ir

آپیمو – اسم خاص

 

archik.ir

آرچیک – اسم خاص

 

danex.ir

دانکس

 

nando.ir

ناندو – اسم خاص با قابلیت برند شدن

 

popix.ir

پاپیکس – اسم خاص

 

sibino.ir

سیبینو – اسم خاص مناسب برای ارایه خدمات به کاربران اپل

 

fereste.ir

feresteh.ir

فرسته – اسم خاص مناسب برای سرویس های ارسال با قابلیت برند شدن.

 

gonay.ir

گونای – اسم خاص ترکی و نرکمنی – در زبان آذری به معنی روشنی دهنده و ماه و خورشید می باشد با تلفط راحت برای سایر زبان ها

 

saila.ir

sayla.ir

سایلا – با دو املای مختلف لاتین – اسم خاص با به خاطر سپاری راحت و قابلیت برند شدن.

 

amaron.ir

آمارون – اسم خاص

 

edebix.ir

ادبیکس

 

۶ty.ir

sixty عدد شصت – دامنه سه حرفی

 

۷ty.ir

seventy عدد هفتاد – دامنه سه حرفی

 

۸ty.ir

eighty  عدد هشتاد – دامنه سه حرفی

 

۹ty.ir

ninety  عدد نود – دامنه سه حرفی

 

n90.ir

ان۹۰ – دامنه سه حرفی

 

۱cb.ir

دامنه سه حرفی

 

 

 

راههای تماس برای پیشنهاد قیمت:

 

۰۹۳۶۸۳۶۵۵۲۵

 

k.rahebi@gmail.com

 

 

فرم تماس: