تمامی دامنه های فروشی

دامنه های زیر به فروش میرسند، در صورت نیاز با ما تماس بگیرید

 

ayaa.ir

آیا!

 

shaam.ir

شام!

 

Mobatic.ir

موباتیک – اسم خاص مناسب برای ارائه انواع خدمات موبایل با قابلیت برند شدن

 

Movido.ir

موویدو – مناسب برای سایت های به اشتراک گذاری فیلم و یا هرگونه فعالیت مرتبط با فیلم و ویدئو با قابلیت برند شدن

 

Abrineh.ir

ابرینه – اسم خاص مناسب برای تولیدی های مبل و یا …

 

Anio.ir

Anyo.ir

آنیو – با دو املای متفاوت لاتین – اسم خاص

 

Apimo.ir

آپیمو – اسم خاص

 

Archik.ir

آرچیک – اسم خاص

 

DaneX.ir

دانکس

 

Nando.ir

ناندو – اسم خاص با قابلیت برند شدن

 

PoPix.ir

پاپیکس – اسم خاص

 

Sibino.ir

سیبینو – اسم خاص مناسب برای ارایه خدمات به کاربران اپل

 

Fereste.ir

Feresteh.ir

فرسته – اسم خاص مناسب برای سرویس های ارسال با قابلیت برند شدن.

 

Gonay.ir

گونای – اسم خاص ترکی و نرکمنی – در زبان آذری به معنی روشنی دهنده و ماه و خورشید می باشد با تلفط راحت برای سایر زبان ها

 

Saila.ir

Sayla.ir

سایلا – با دو املای مختلف لاتین – اسم خاص با به خاطر سپاری راحت و قابلیت برند شدن.

 

Amaron.ir

آمارون – اسم خاص

 

Edebix.ir

ادبیکس

 

۶ty.ir

sixty عدد شصت – دامنه سه حرفی

 

۷ty.ir

seventy عدد هفتاد – دامنه سه حرفی

 

۸ty.ir

eighty  عدد هشتاد – دامنه سه حرفی

 

۹ty.ir

ninety  عدد نود – دامنه سه حرفی

 

n90.ir

ان۹۰ – دامنه سه حرفی

 

۱cb.ir

دامنه سه حرفی

 

Seec.ir

Seeq.ir

 

راههای تماس برای پیشنهاد قیمت:

 

۰۹۳۶۸۳۶۵۵۲۵

 

k.rahebi@gmail.com

 

فرم تماس: